Cat Care Waas logo - Debby De Strooper

 

CAT CARE WAAS

Wat ik doe

Mijn missie is om katten gelukkiger te maken,

stressvrij werken is mijn doel.

KATTENOPPAS

HONDEN UITLAATSERVICE

GEDRAGSCOACHING KATTEN

Debby De Strooper

Wie ben ik

Ik ben Debby De Strooper,

getrouwd met Rory, mama van 4 kinderen en 6 poezenkinderen. Al van jongs af aan ben ik gek op katten. Mijn hele leven draait om deze lieve dieren. De stap was dan ook niet groot om te beginnen met het opvangen van katten en kittens in nood. Sinds 2017 ben ik opvangmama bij Kattenopvang Waasland en hebben ondertussen al meer dan 100 katten via mijn warme gezin een nieuwe thuis gevonden. Bij Kattenopvang Waasland doe ik ook nog vrijwilligerswerk, ik doe een deel van de administratiemailing voor de meters en ben ook verantwoordelijk voor het nazorgteam en ben actieve vrijwilliger bij verschillende inzamelacties. In 2018-2019 heb ik de opleiding dierenasielmedewerker gevolgd van de FOD Dierenwelzijn en was hiervoor met glans geslaagd. In 2020 heb ik de Happy Cats bootcamp gevolgd van Anneleen Bru en in 2021 heb ik ook  de Happy Cats Bootcamppro afgerond. Ondertussen ben ik aan het studeren voor gedragscoach voor katten. Ik zal me altijd blijven inzetten voor de katjes door mijn taak als opvangmama en door het blijven volgen van opleidingen en webinars.

ilovehappycats-debby-de-strooper-cat-care-waas.jpg
CAT CARE WAAS

Kattenoppas aan huis

Afhankelijk van de gekozen formule kom ik 1 tot 2 keer per dag langs om jouw katten te verzorgen. Gezien mijn uitgebreide kennis kan ik zeer snel inspelen op de noden van jouw lieverd. Stressgedrag merk ik zeer snel op en zal hier dan ook op inspelen om de kat(jes) op hun gemak te stellen.

Inbegrepen diensten:

 • Eet- en drinkbakjes reinigen, verversen, terug vullen en de zone rondom schoonmaken.
 • Kattenbakken uitscheppen en de zone rondom schoonmaken.
 • Aandacht-speelmomenten voorzien als de kat dit wenst.
 • Medicatie toedienen waar nodig.
 • Regelmatig foto delen via WhatsApp.
 • Planningsoverzicht opmaken bij einde opdracht.
 • Brievenbus leegmaken, rolluiken en/of gordijnen bedienen en planten water geven.

Tarieven: deze prijzen zijn richtprijzen

Stop and go, 15 minuten, ochtend of avond

€ 9

1 x 30min ( enkel ’s avonds)

€ 15

Bij deze prijzen wordt vanaf 5 km een vergoeding gerekend van 0.45 cent per kilometer heen en terug (bij elk bezoek), berekend volgens Google maps vanuit ons huisadres, Wijnveld 114c, 9112 Sinaai.

Hondenuitlaatservice

Geen tijd of zin om met jouw hond te gaan wandelen? Ben je even buiten strijd/ziek/opgenomen in het ziekenhuis?
Geen probleem, Cat-care-waas biedt een uitlaatservice aan!

Cat-care-waas gaat met jouw lieverd(s) op pad voor 30 of 60 minuten in alle weersomstandigheden (waarin we de veiligheid van onszelf en jouw dier kunnen waarborgen).

30 minuten wandeling 

€ 15

60 minuten wandeling 

€ 22

Prijzen gelden voor 1 hond, een extra hond is € 5 extra, met een maximum van 3 honden tegelijkertijd.

Een service aan huis voor oppas kat-hond is ook mogelijk. Vraag jouw prijsofferte en meer info via mail info@cat-care-waas.be.

CAT CARE WAAS

Gedragscoaching kat

Cat-care-waas biedt 2 formules aan voor de coaching

In deze formules wordt er een kilometervergoeding voorzien van 0.45 cent per kilometer heen en terug wanneer de afstand verder is dan 10km.

INTERESSE?

Dan kom ik eens langs voor een kennismakingsgesprek. We overlopen samen de infofiche van jouw huisdier(en), maken praktische afspraken en vullen samen de overeenkomst en het sleutelcontract in. Hiervoor reken ik een eenmalige administratiekost aan van € 10. Bij volgende boekingen hoeft deze kost uiteraard niet meer betaald te worden.

Gsm 0478 25 76 34
info@cat-care-waas.be
of gebruik onderstaande formulier.

PRIVACYVERKLARING

(volgens de wet AVG-Agemene Verordening Gegevensbescherming van 25/05/2018)

Uw gegevens (naam-adres-telefoonummer-mailadres) worden bij het maken van een reservatie opgenomen in ons klantenbestand.

Wij gebruiken deze enkel om met u te communiceren omtrent gemaakte reservaties en/of annulaties en om updates te geven over u huisdier(en) en bij eventuele dringende problemen.

In geen geval worden u gegevens gedeeld met derden.

U gegevens worden maximum 5 jaar door ons bewaard voor een eventuele volgende reservatie.

U heeft ten allen tijde het recht om deze in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.

ALGEMENE VOORWAARDEN CAT-CARE-WAAS

Dierenoppas aan huis-uitlaatservice-kattentaxi-gedragscoaching katten

Wij hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, welke geldig is tijdens het uitvoeren van onze activiteiten.

Ondernemingsnummer: BE0765.643.764

info@cat-care-waas.be

Artikel 1-Toepassing

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer (cat-care-waas) en de klant met betrekking tot de te verstrekken zorgen ten behoefte van het dier.

Artikel 2-Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de geboden diensten, welke door de klant bevestigd worden door de schriftelijke overeenkomst te handtekenen.

Artikel 3-Algemene bepalingen

3.1 De ondernemer heeft het recht om foto’s te maken van de dieren en deze foto’s te gebruiken op sociale media. Indien de klant dit niet wenst, moet dit schriftekijk meegedeeld worden aan de ondernemer.

3.2 De ondernemer heeft het recht om een dienst te weigeren, ook na een 1ste kennismaking, en dient hiervoor geen reden mee te delen. Deze wijziging zal ten laatste 24u na het kennismakingsgesprek aan de klant worden bericht.

3.3 In geval de afwezigheid van de klant vroegtijdig beëindigd wordt, kan deze geen terugbetaling eisen van de geresveerde diensten.

3.4 In geval dat de afwezigheid van de klant verlengd wordt, dient de ondernemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De klant dient de verlenging schriftelijk (via e-mail of sms) aan te vragen. De ondernemer zal alles in het werk stellen om de klant zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden. Indien nodig vraagt de ondernemer eventueel hulp aan collega-oppassers.

3.5 De klant en de ondernemer bepalen samen wanneer de gevraagde diensten moeten uitgevoerd worden. Volgend tijdschema wordt gehanteerd:

 • Ochtend: van 7.00u tot 11.00u
 • Middag: van 11.00u tot 14.00u
 • Avond: van 17.00u tot 21.00u

Er wordt geen garantie gegeven dat de klant de gevraagde diensten telkens op hetzelfde uur zal verkrijgen, aangezien aangevraagde medische zorgen zoals bvb. het toedienen van medicatie prioriteit krijgen.

Artikel 4-Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen, wordt vastgelegd in de overeenkomst. De prijs bevat de kosten van de verzorging, het uitlaten en het transport van het dier.

4.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten en het moment waarop deze worden uitgevoerd, zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

4.3 Bij een overeengekomen verlenging van de verzorging van het dier geldt dezelfde prijs als de overeengekomen prijs voor de periode dat het dier reeds verzorgd werd, echter met een maximum van één verlengingsperiode in geval de prijs voor de diensten tussentijds werd verhoogd.

Artikel 5-Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe 50% van het verschuldigde bedrag binnen de 5 werkdagen van de ondertekening van de overeenkomst te voldoen. De betaling gebeurt op het volgend rekeningnummer BE29 3771 2715 0364, of cash. Op het moment van ontvangst van het voorschot is de reservatie definitief.

5.2 De andere 50% wordt voldaan ten laatste 10 dagen voor de aanvang van de oppasperiode. Dit kan via overschrijving op bovenstaand rekeningnummer of cash.

5.3 Onvoorziene en/of onverwachte kosten aangegaan door de ondernemer voor rekening van de klant zullen vereffend worden door de klant bij afgifte van de sleutel/code, deze kunnen cash of via overschrijving betaald worden. Het kasticket vormt hierbij het bewijs. ( bvb. ontvlooing of ontworming)

Artikel 6-Annulering 

6.1 In geval de klant reeds gereserveerde diensten annuleert, geldt volgende regelgeving:

 • Bij annulering 2 maand voor het ingaan van de overeenkomst, wordt het voorschot terugbetaald aan de klant.
 • Bij annulering 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst wordt het voorschot behouden door cat-care-waas.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor het ingaan van de overeenkomst dient 100% van de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden door de klant.
 • Annuleringen door de klant dienen schriftelijk (via e-mail) aan de onderneming te worden doorgegeven.

6.2 De regelgeving in 6.1 vervalt indien de klant een geldig doktersattest of attest dierenarts kan voorleggen.

Artikel 7-Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd in de klantenfiche.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging of wandeling abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer te allen tijde het recht om de oppasbeurt/wandeling voor dat specifieke dier te onderbreken/beëindigen.

7.4 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen, verzorging en/of transport af te zeggen, te onderbreken of een alternatief te zoeken wanneer het welzijn van het dier of de verzorger in gevaar komt, bijvoorbeeld als gevolg van extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, ijs, extreme regenval, storm of extreme warmte.

7.5 De ondernemer dient het vervoermiddel, hetgeen gebruikt wordt als transportmiddel voor de dieren, regelmatig te inspecteren, te reinigen en te ontsmetten.

7.6 De door de klant overgedragen huissleutel wordt door de ondernemer met de grootste zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het betreden en verlaten van de woning voor de verzorging en/of het uitlaten van het dier. De ondernemer zal de klant een sleutelcontract voorleggen, welke door beide partijen dient ondertekend te worden. De specifieke bepaling van de overdracht van de huissleutel, nadat de periode van verzorging of uitlaten voorbij is, wordt onderling tussen de klant en de ondernemer bepaald tijdens het kennismakingsgesprek en wordt schriftelijk genoteerd.

7.7 Indien de gevraagde diensten door overmacht (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, brengt de ondernemer de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling, maar kan geen schadevergoeding eisen.

7.8 De ondernemer respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

Artikel 8-Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij de overdracht van het huisdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de door de klant verstrekte informatie correct is.

8.2 Om de veiligheid van de verzorger te waarborgen en de risico’s tot een minimum te herleiden, moet het dier een minimum aan sociale vaardigheden bezitten.

8.3 De klant is verplicht bij het ondertekenen van de overeenkomst het bewijs te leveren van de vereiste vaccinaties.

Voor honden omvat dit: hondenziekte (ziekte van carré), leptospirose (ziekte van Weil), Parvovirose, hepatitis en kennelhoes.

Voor katten omvat dit:

kattenziekte, kattenniesziekte en eventueel kattenleucose.

Voor andere diersoorten die aan de ondernemer worden aangeboden, gelden de vaccinaties voor die specifieke dieren.

8.4 De klant zorgt ervoor, omwille van het welzijn en het gevaar van overdracht, dat het dier vrij is vlooien, wormen, luizen en teken.

8.5 De klant dient het Europees identiteitsbewijs van het dier te kunnen voorleggen en steeds beschikbaar te houden op een vaste plaats.

8.6 De klant voorziet in de nodige materialen om de diensten naar kwaliteit te kunnen leveren. (Voeding van het dier, drinkwater, substraat voor hokken, kattenbakvulling, poetsmateriaal, hondenpoepzakjes, speelgoed, leiband, riem en eventueel vachtverzorgingsmateriaal indien nodig.) Indien de ondernemer extra aankopen moet doen om aan een correcte zorg voor het dier te kunnen voldoen, zijn deze kosten voor de klant. Het kasticket vormt hierbij steeds het bewijs.

8.7 De klant dient de ondernemer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van het dier.

8.8 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet-vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.

8.9 De klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is, wordt de betaalde som onder geen beding terugbetaald. 

8.10 De klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de ondernemer vervolgens ook toegang heeft tot de plaats waar het dier zich bevindt.

8.11 In geval de klant het dier de onder artikel 8.3 vermelde vaccinaties niet of niet tijdig heeft gegeven, kan de ondernemer voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

8.12 De klant dient de ondernemer steeds te informeren als er andere personen aanwezig zullen zijn in het huis tijdens de gereserveerde diensten (bvb. de poetsvrouw), dit om de veiligheid van het dier, de woning en de eigenaars te waarborgen.

8.13 De klant zorgt er te allen tijde voor dat alle waardevolle voorwerpen veilig opgeborgen zijn.

Artikel 9-Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen vooraf aan de ondernemer mede te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de verzorging, wandeling en/of transport contact op te nemen met de eigenaar en na overleg de vermelde dierenarts te consulteren, tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal contacteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die hem/haar in de gegeven situatie correct lijken. De hieraan verbonden kosten zoals dierenarts, medicatie enz. zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende kilometervergoeding.

9.3 Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het dier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld aan de klant of aan de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer het contact met de klant of de aangewezen contactpersoon, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kan komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het dier, kan de ondernemer hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Mocht de betrokken dierenarts een dergelijke vertraging niet tolereren, geeft de klant automatisch de toelating aan de ondernemer om de behandeling op de kosten van de klant te laten uitvoeren. 

9.4 De ondernemer mag het dier, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, kalmerende middelen of andere medicatie toedienen.

9.5 De ondernemer is verplicht melding te maken van de, tijdens de afwezigheid van de klant, ontstane ziekte en de gevolgen hiervan.

Artikel 10-Overlijden van het dier

10.1 Tijdens het kennismakingsgesprek zal de ondernemer met de klant bespreken wat er moet gebeuren in geval van overlijden van het dier. Indien geen specifieke wensen worden meegedeeld door de klant, worden verdere stappen, zoals beschreven in artikel 10, ondernomen.

10.2  Indien het dier komt te overlijden, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.3 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar worden overgedragen. Indien deze overdacht niet meteen kan plaatsvinden, zal de ondernemer de klant schriftelijk op de hoogte brengen waar het stoffelijk overschot kan opgehaald worden. Als het stoffelijk overschot niet opgehaald is door de klant binnen 1 week na mededeling zal de bewaarnemer het stoffelijk overschot laten vernietigen. De kosten van deze tijdelijke opslag en eventuele destructie van het stoffelijk overschot zijn voor de rekening van de klant.

10.4 Op verzoek van de klant kan de ondernemer ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot wordt gecremeerd of begraven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

Artikel 11-Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem/haar of door personen in zijn/haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade veroorzaakt is, de klant of aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van inbraak, diefstal of schade aan de woning die niet werd veroorzaakt door de ondernemer. Indien de ondernemer verdachte elementen opmerkt, wordt de klant onmiddellijk verwittigd.

11.5 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. De hond wordt tijdens de uitlaatservice niet losgelaten. Mocht het dier tijdens het uitlaten of verzorgen weglopen, dan zal de ondernemer alles in zijn/haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.6 Als de kat buiten kan via een kattenluik of een andere route dan is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten de woonst of het niet naar huis terugkomen van de kat. Indien mogelijk en bij voorkeur worden de katten tijdens de oppasdienst binnenshuis gehouden.

11.7 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van virale/bacteriële infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen (bvb. ringworm).

11.8 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.9 De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal van de huissleutel en de gevolgen daarvan.

11.10 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

Artikel 12-Schade en verzekeringen 

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische Wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. De ondernemer mag ervan uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mede verzekerd zijn.

Artikel 13-Geschillen 

13.1 Bij geschillen tussen de ondernemer en de klant is het Belgisch Recht van toepassing en wordt het Vredegerecht Kanton Sint-Niklaas ingeschakeld.

Artikel 14-Afwijkingen van de algemene voorwaarden 

14.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

Artikel 15-Wijziging van de algemene voorwaarden

15.1 De ondernemer heeft te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Ontvang gratis updates

Over onze activiteiten, nieuwtjes en acties.